Nasza placówka

Prowadzimy projekty

Rehabilitacja dzieci w schorzeniach:

 • mózgowe porażenie dziecięce Ÿ
 • zespół Downa
 • urazy mózgowo-czaszkowe Ÿ
 • stany po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu Ÿ
 • choroby genetyczne ograniczające swobodne poruszanie się Ÿ
 • dzieci ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
 • inne

 

Rehabilitacja dorosłych:

 • przewlekłe stany bólowe kręgosłupa i stawów Ÿ
 • uraz mózgowo-czaszkowy Ÿ
 • choroby reumatyczne Ÿ
 • choroby nerwów obwodowych np. rwa kulszowa Ÿ
 • mastektomia Ÿ
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz urazy mięśni
 • inne

Porady mediatora sądowego:

 • rozwody Ÿ
 • spory cywilne Ÿ
 • ustalenie programu wychowawczego dziecka Ÿ
 • zobowiązania finansowe Ÿ
 • sprawy alimentacyjne Ÿ
 • spory pracownik-pracodawca
 • inne

 

Kinezjologia edukacyjna pomoże dzieciom, które mają:

 • dysleksję
 • dysgrafię
 • dysortografię
 • dyskalkulięŸ
 • ADHD
 • trudności z koncentracją i pamięcią
 • problemy ze spokojnym opanowywaniem nowych informacji (są zestresowane)
 • inne

Terapia RSA Biofeedback:

 • stres
 • lęk Ÿ
 • zachowania agresywne Ÿ
 • zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci Ÿ
 • zaburzenia mowy i profilaktyka zaburzeń głosu Ÿ
 • profilaktyka chorób układu oddechowego oraz chorób sercowo-naczyniowych Ÿ
 • zapalenia dróg oddechowych Ÿ
 • przygotowanie do porodu
 • inne

 

Porady psychologa skierowane do osób:

 • przeżywających kryzys życiowy Ÿ
 • pragnących poradzić sobie ze stresem, depresją, nerwicą Ÿ
 • borykających się z nieśmiałością i obniżonym poczuciem własnej wartości Ÿ
 • dążących do poprawy relacji z ludźmi - w życiu zawodowym i prywatnym Ÿ
 • poszukujących ścieżki rozwoju zawodowego
 • inne

 

Leczenie żywieniowe w:

 • nadwadze  i otyłości Ÿ
 • schorzeniach przewodu pokarmowego Ÿ
 • alergiach i nietolerancjach pokarmowymi Ÿ
 • chorobach wieku dziecięcego (np. zaparcia, biegunki ostre i przewlekłe) Ÿ
 • zaburzeniach odżywiania (kompulsywne jedzenie, anoreksja nervosa i bulimia) Ÿ
 • plan żywieniowy dla sportowców i osób aktywnych fizycznie
 • inne

Diagnoza i terapia logopedyczna:

 • osób mających wady wymowy (dyslalia) lub chcących poprawić jakość swojej mowy
 • dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy
 • dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej bądź cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia (Zespół Downa,  Zespół Aspergera, porażenie mózgowe, alalia, afazja)

 

Medycyna niekonwencjonalna:

 • wszelkiego rodzaju schorzenia przewlekłe