Kto odliczy ulgę

Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Więcej…

Stypendium szkolne - wniosek o stypendium szkolne składa się raz w roku do Poznańskiego Centrum Świadczeń. Prawo do otrzymywania pomocy materialnej mają uczniowie, którzy mieszkają na terenie Poznania,

Więcej…

Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego. Jest to tak zwany drugi tysiąc becikowego przysługujący najbiedniejszym rodzinom.

Więcej…

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Więcej…

W szpitalu, w którym urodziłaś dziecko, otrzymasz informator, w którym zawarte są następujące informacje:

Więcej…