Stowarzyszenie powstało z potrzeby pomagania innym.

Nasze rodziny prowadzą Pogotowia Rodzinne od 15 lat. Przez cały ten czas, spotkaliśmy się z różnymi ludzkimi historiami.

 

Chcemy pomóc Pogotowiom Rodzinnym i spokrewnionym Rodzinom Zastępczym w pełnieniu ich ciężkiej misji,

Więcej…

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
Telefony: 61 855 22 78, 61 853 13 93

Więcej…

Celem warsztatów jest działanie zmierzające do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej, rehabilitacji społecznej oraz kształcenie i rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie w przyszłości pracy.

Więcej…

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oferują swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Pomagają w pokonywaniu trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Więcej…

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca rozpoczyna swoją działalność Poradnia Rodzinna Adams.  W ramach działania skorzystać będzie można z porad psychologa, terapeuty oraz bezpłatnych mediacji rodzinnych.

Więcej…