Dom Pomocy Społecznej (z oddziałem dziennym)
ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
Telefon: 61 877 57 51
Fax: 61 877 57 51

Więcej…

Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań
Telefon: 61 879 82 12

Więcej…

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Telefon: 61 878 59 49
Fax: 61 878 48 11