Kurs Original Play Fundacja Pomocna Mama Poznań szkolenia kursy warsztaty dzieciData: 28.10.2017 roku
Godz. 9:00-18:00
Miejsce: Poznań (szczegóły podamy miesiąc przed kursem)

Koszt: 400 zł / 1 osoba

PROWADZĄCA:
mgr Jolanta Graczykowska - oficjalny przedstawiciel i koordynator programu Original Play® i "The Sanctuary Alliance" w Europie (autorskiego programu i projektu dr Freda Donaldsona ). Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne w zakresie wczesnej edukacji dziecka. Ukończyła Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej i terapeutycznej z dziećmi, z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), autyzmem, dysleksją, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej w ramach turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci. Współpracuje ze szkołami wyższymi. Jest autorką naukowych publikacji w temacie Original Play.

 

Przeczytaj, czym jest metoda "Original Play"