Nasza placówka

Prowadzimy projekty

Kurs Original Play Fundacja Pomocna Mama Poznań szkolenia kursy warsztaty dzieciData: Powiadomimy o dacie kursy niebawem
Godz. 9:00-18:00
Miejsce: Poznań 

Koszt: 340 zł / 1 osoba

PROWADZĄCA:
mgr Jolanta Graczykowska - oficjalny przedstawiciel i koordynator programu Original Play® i "The Sanctuary Alliance" w Europie (autorskiego programu i projektu dr Freda Donaldsona ). Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne w zakresie wczesnej edukacji dziecka. Ukończyła Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej i terapeutycznej z dziećmi, z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), autyzmem, dysleksją, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej w ramach turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci. Współpracuje ze szkołami wyższymi. Jest autorką naukowych publikacji w temacie Original Play.

 

O METODZIE:
Program "Original Play"® („Pierwotna zabawa”) jest rezultatem ponad 30-letnich doświadczeń i badań nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

"Original Play"® dąży do:
POPRAWY RELACJI zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością,
zapewnienia KAŻDEMU DZIECKU poczucia bezpieczeństwa i miłości.

"Original Play"®:
-prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
-dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku,
-przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
-stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie,
-propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji,
-tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
-zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia.

Program "Original Play"® jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.

"Original Play"® jest procesem psychologicznym i fizjologicznym. Jest połączeniem aspektów poznawczych, emocjonalnych, uczuciowych oraz sensoryczno- motorycznych w procesie uczenia się. Jest procesem, który jedynie poprzez praktykę może zostać zrozumiany i rozwinięty.

"Original Play"® jest wolne od współzawodnictwa, rywalizacji i uczucia wygranej lub przegranej. Jest uniwersalnym procesem wykraczającym poza kulturowe, społeczne, czy językowe ograniczenia. Dzięki temu stanowi podstawę dla komunikacji międzyludzkiej i integracji międzykulturowej. Jest miejscem spotkania, w którym możemy odczuwać przynależność ponad izolacją i społecznymi podziałami.