Nasza placówka

Prowadzimy projekty

Trwają zapisy na zajęcia z wczesnego wspomagania dziecka w Fundacji Pomocna Mama.

Zajęcia dla dzieci 0-7 lat (z opinią) na:

-zajęcia z  logopedą,

-porady psychologa,

-rehabilitację (w tym min. terapia ręki, elementy integracji sensorycznej).

Oferta dotyczy nie tylko podopiecznych. Zajęcia są bezpłatne. Dziecku przysługuje 4 godziny w miesiącu tj. 1 godzina w tygodniu.

Zajęcia dofinansowuje Fundacja Jaś i Małgosia.

Zapraszamy do kontaktu! tel. 533-262-002 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Każde dziecko może być objęte terapią w wymiarze od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.  Konsultacje i zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju są finansowane przez Urząd Miasta Radomia. Rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

W Fundacji Pomocna Mama oraz Fundacji Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne w wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii. Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego. Wraz z rodzicami poszukujemy najlepszych sposobów porozumiewania się, rozwijania interakcji i form aktywności stymulujących rozwój komunikacji. Zwracamy uwagę na kształtowanie poczucia tożsamości dziecka, jego podmiotowości i sprawczości.

 

Dążymy do tego, by w zależności od potrzeb dziecka i rodziny, w skład Zespołu WWR wchodzili poza rodzicami dziecka różni specjaliści, zespół tworzą:

 • psycholog – opracowuje diagnozę psychologiczną dziecka, prowadzi konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne,
 • pedagog  – prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka,
 • logopeda – zajmuje się terapią mowy i rozwijaniem umiejętności porozumiewania się oraz terapią karmienia,
 • fizjoterapeuta  – zajmuje się doborem pozycji dziecka, która umożliwia optymalną aktywność ruchową w czasie zajęć, prowadzi zajęcia ruchowe, pomaga w adaptacji środowiska domowego do potrzeb i możliwości dziecka.

 

Terapeuci podczas co tygodniowych spotkań opracowują i aktualizują diagnozę umiejętności dziecka oraz indywidualny program wspierania jego rozwoju, a także poszukują aktywności pozostających w sferze najbliższego rozwoju dziecka,

Wszystkie zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy, do której włączony jest także rodzic. Celem ćwiczeń poprzez zabawę jest usprawnianie funkcji poznawczych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej, umiejętności grafomotorycznych, rozumienia sytuacji społecznych. Stosowane przez terapeutów pomoce dydaktyczne są w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W strukturze zajęć znajdują się:

 • indywidualne zajęcia dla dziecka w obecności rodzica, (czasem także rodzeństwa lub dziadków),
 • konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, logopedą lub rehabilitantem,
 • grupowe zajęcia komunikacyjne dla 3-4  dzieci z udziałem rodziców i/lub rodzeństwa,
 • zajęcia w małych grupach terapeutycznych (2 – 5 dzieci), mające na celu przygotowanie dziecka do adaptacji w placówkach przedszkolnych.

 

Podczas zajęć stosowane są między innymi następujące metody terapii:
- komunikacja alternatywna i wspomagająca ,

- stymulacja wielozmysłowa

- terapia ręki,

- play oryginal.

- metoda Emphaty Dolls,

- RSA Biofeedback


Rodziców, których niepokoi rozwój ruchowy, komunikacji i języka dziecka zapraszamy na konsultacje do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością, tym większe stwarzamy szanse na wyrównanie jego deficytów rozwojowych oraz uniknięcie błędów i zaniedbań utrudniających dalszą edukację dziecka.

Aby zapisać  dziecko na bezpłatne zajęcia (4 x  w miesiącu) należy:

 

JEŚLI DZIECKO NIE POSIADA OPINII O KONIECZNOŚCI WCZESNEGO WSPOMAGANIA NALEŻY:

 

 1. udać się do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w celu zaopiniowania przez grupę specjalistów stanu dziecka i wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 2. mając gotową opinię o wczesnym wspomaganiu – należy  skontaktować się
  z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji Jaś i Małgosia  - Panią Agnieszką Rausz – 504-610-984
 3. umówić  dziecko na zajęcia z terapeutami (psycholog, pedagog, fizjoterapeuta).

 

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne odbywają się w:

 1. Fundacji Pomocna Mama, ul. Promienista 87a/1, Poznań
 2. Fundacji Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne, ul. Pilicka  , Poznań