Nasza placówka

Prowadzimy projekty

Szanowni Państwo!

Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, każde dziecko, do ukończenia 18 roku życia, ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kiedy w przychodni, szpitalu, pomocy doraźnej proszą rodziców o przedstawienie dowodu ubezpieczenia dziecka, nie trzeba takiego dokumentu posiadać. Odmawianie przyjęcia dziecka do lekarza z powodu braku ubezpieczenia, jest niezgodne z prawem. Ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka oraz ustawodawstwo Polskie zapewnia, że każde dziecko mieszkające na terenie Polski oraz posiadające polskie obywatelstwo ma prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich.

Podstawa prawna:

1) art. 2 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm);
2) rozporządzenie ministra zdrowia z 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 225, poz. 1355);
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 294, poz. 1739).