Nasza placówka

Prowadzimy projekty

Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ (nie obowiązuje już rejonizacja).

 

Dla ułatwienia poszukiwania przez pacjenta najbliższej placówki w rejonie miejsca zamieszkania Poznań został podzielony na 9 obszarów, na których terenie znajdują się poszczególne placówki (obszary i placówki wymienione zostały poniżej).

Należy jednak pamiętać, iż w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:
-  z telefonu stacjonarnego na numer 999
-  z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112

Poznań Grunwald - obszar pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Bukowską

ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań
Telefon: 61 866 00 66

Poznań Grunwald - oprócz obszaru pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Bukowską

ul. Kasprzaka 16, 60-237 Poznań
Telefon: 61 866 25 35

Poznań Stare Miasto - część południowa do Cytadeli Poznańskiej

ul. Szewska 5, 61-760 Poznań
Telefon: 61 855 96 14

Poznań Stare Miasto - obszar pomiędzy Cytadelą Poznańską a ul. Lechicką

al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
Telefon: 61 864 88 33

Poznań Stare Miasto - część północna od ul. Lechickiej

os. Marysieńki 25, 60-687 Poznań
Telefony: 061 823 47 11, 061 823 47 49

Poznań Nowe Miasto - część południowa od ul. Abp Antoniego Baraniaka, ul. Abp Walentego Dymka, ul. Kobyleopole

os. Rzeczypospolitej 6, 61-397 Poznań
Telefony: 61 877 19 11, 61 877 17 05

Poznań Nowe Miasto - część północna od ul. Abp Antoniego Baraniaka, ul. Abp Walentego Dymka, ul. Kobylepole

ul. Blacharska 2, 61-006 Poznań
Telefon: 061 887 92 13

Poznań Wilda

ul. 28 czerwca 1956 Nr 194, 61-485 Poznań
Telefon: 61 831 11 82

Poznań Jeżyce

ul. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań
Telefon: (061) 847 08 54

MediFast Prywatne Pogotowie Ratunkoweos.

Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań
Telefon: 535-999-10

źródło: www.poznan.pl