Wspieraj nas

Wesprzyj cele statutowe Fundacji Pomocna Mama - przelej dobrowoln? kwot? na konto:

Fundacja Pomocna Mama ul. Brzask 23b/10, 60-369 Pozna?

BZ WBK 46 1090 1346 0000 0001 1867 7033

Tytu?: Darowizna na cele statutowe Fundacji Pomocna Mama

I w Tobie drzemie Pomocna Mama! Dzi?kujemy za wsparcie!
?ˇ?ty banner 300x250
´╗┐